Our server will be updated in 5 min., sorry for the bump and inconvenience.

Execution time: 116 ms

Greenline 58 OC motorbåt | annonser

Sökning:
  • Båtmodell : Greenline 58 OC

Greenline-konceptet (hybrid) är ett kraftfullt svar på miljöhänsyn eftersom det använder upp till fyra gånger mindre fossilt bränsle än en planerad motorbåt under liknande förhållanden. Denna innovation minskar inte bara bränsleförbrukningen, den tillåter också effektiv elektrisk framdrivning med kraft från batteriet och solenergi. Designad och byggd av fritidsmarinspecialister och hantverkare med den senaste infusionstekniken med de bästa tillgängliga materialen. Greenline Yachts ger högsta möjliga värde för våra kunder.