Our server will be updated in 5 min., sorry for the bump and inconvenience.

Båtförsäkring - Seglarinfo

Båtförsäkring är en försäkring som täcker skador på din båt. Det finns många olika typer av båtförsäkringar och det kan vara bra att undersöka de olika alternativen innan du väljer försäkring.
En båtförsäkring kan täcka skador på själva båten, t.ex. om båten kolliderar med en annan båt eller kantrar. Dessutom kan båtförsäkringen även täcka skador på utrustning och tillbehör som är monterade på båten, t.ex. navigationsutrustning, motor etc. Båtförsäkring kan även täcka ekonomiska förluster, t.ex. om du måste avboka en seglingsresa på grund av skador på båten.

Att ha en båtförsäkring är viktigt om du äger en båt då det kan bidra till att du inte ställs inför stora ekonomiska kostnader om skadan skulle uppstå till båten. Det rekommenderas att undersöka olika båtförsäkringar och jämföra deras täckning och priser innan du väljer en försäkring.